Měření kvality vody/úprava vody

Měření kvality vody, je zjednodušeně řečeno základní kámen našeho zdraví. Pokud používáme vodu z veřejného vodovodu máme většinou jistotu, že voda je kvalitní a v limitech, tuto informaci si můžete ověřit u dodavatele vody, který Vám zdarma poskytne výsledky posledních měření. Filtrace vodáren se velmi zdokonalují, taktéž časté kontroly zaručují nezávadnou vodu.

U studny popřípadě studánky je situace odlišná, to že je voda nezakalená a poměrně chutná, neznamená že je nezávadná. Studna může obsahovat různé makrobiální znečištění ale také úplavici či žloutenku typu A. Závažnější znečištění představují různé chemické látky a těžké kovy.