Měření radonu/odradonování objektů

Měření radonu provádíme pomocí přístroje Radonic 01. Výhodou tohoto přístroje je přesnost a rychlost měření (jeden objekt – v závislosti na počtu místností – jsme schopni změřit do hodiny).

Měření provádíme za těmito účely:

  • pro kontrolu zdravotní nezávadnosti nového nebo stávajícího objektu
  • jako podklad pro rozhodnutí, zda provádět opatření ke snížení hladin radonu, a to v jakém technickém a finančním rozsahu
  • pro nastavení a regulaci rekuperačního zařízení jako součásti opatření proti radonu
  • jako informace pro uživatele stavby o důkladném a bezchybném provedení protiradonových opatření

Měření provádíme na území celé ČR!

Ceník služeb:

  • měření v bytech/rodinných domech: 1.900,- Kč
  • měření na pracovištích/v administrativních budovách: dle dohody
  • poradenská činnost (návrh technického řešení + pomoc s vyřízením státní dotace): dle dohody
  • cestovné: 5 Kč/km (při dojezdové vzdálenosti nad 50 km)

Součástí ceny měření je taktéž vyhotovení podrobného protokolu o výsledku měření radonu a zaměření masivních úniků.